Petek, 12. maj 2017

Planiška prireditev je postala sinonim za dobro organizirano in varno prireditev

Planiška prireditev je postala sinonim za dobro organizirano in varno prireditev
Področje Varovanje družbe Gorenje, d.d. že vrsto let uspešno sodeluje pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja na mednarodno priznani športni prireditvi v Planici, ki je s stališča organizacije in zagotavljanja varnosti zelo zahtevna.

Glede na dolgoletni obstoj tega slovenskega spektakla je splošna ocena, da je vsakoletna Planiška prireditev zelo dobro organizirana in je varnost tekmovalcev ter obiskovalcev na prvem mestu. 

Za izjavo smo prosili g. Draga Bahuna, dolgoletnega predsednika Organizacijskega Komiteja Planica, sicer tudi Člana Uprave Gorenje, d.d.

»Poleti v Planici so velik športni dogodek, ki vsako leto privabi okrog 80.000 obiskovalcev. V letu 2016 celo 115.ooo obiskovalcev. Pred organizatorjem je vsako leto naloga, da organizira in izpelje prireditev na način, ki zagotavlja tudi maksimalno varnost vseh obiskovalcev. Zato si posebej prizadevam, da ocenimo vsa možna tveganja, ki so prisotna  pri takšnem številu obiskovalcev. Teh tveganj je veliko. Za varnost ljudi in njihovega premoženja poleg Policije posebej skrbijo varnostniki, med katerimi imajo pomembno vlogo tudi varnostniki  Gorenje Varovanja. 
Rad bi se zahvalil za njihovo profesionalno opravljeno delo. Prav po zaslugi vseh, ki sodelujejo pri organizaciji,  je Planiška prireditev postala sinonim za dobro organizirano in varno prireditev.
Sodelovanje z Gorenje Varovanjem bomo prav zaradi uspešnega dela zagotavljali tudi v prihodnje.«

Drago BAHUN
Predsednik Organizacijskega Komiteja Planica