Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran na naslovu https://varovanje.gorenje.com/ .

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. (v nadaljevanju Gorenje) je na podlagi določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsemi na spletni strani objavljenimi vsebinami v najširšem pomenu (besedila, slike, fotografije, skice, načrti, avdio-video posnetki). Brez pisnega dovoljenja Gorenja, je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, ponovno objavljanje ali drugačno razširjanje vsebin v komercialne namene. Vsebine objavljene na spletni strani se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah ali drugih pravicah. 

Niti Gorenje, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nemožnosti uporabe te spletne strani in/ali informacij na tej spletni strani ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini. 

Gorenje si bo z vzdrževanjem vsebin spletne strani prizadevalo za pravilnost in ažurnost podatkov objavljenih na spletni strani, vendar ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost in ažurnost. Vsi uporabniki uporabljajo vso vsebino objavljeno na tej spletni strani na lastno odgovornost. Gorenje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino te spletne strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. 

Spletne strani Gorenja vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani (linki). Narava svetovnega spleta in spletnih strani Gorenja onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo povezave s teh spletnih strani. Zaradi navedenega Gorenje ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne preko teh povezav.
To pravno obvestilo lahko Gorenje kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spletne strani, spremljate na tej strani. Z uporabo te spletne strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba spletne strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana.