Intervencijsko varovanje
Intervencija je oblika dela pri izvajanju nalog fizičnega varovanja ljudi in premoženja pri kateri varnostnik odide na kraj varnostnega dogodka, kjer s svojo prisotnostjo in po potrebi s strokovnim ter zakonitim izvajanjem ukrepov vpliva na dogajanje. Lahko rečemo, da gre za posredovanje varnostnikov interventov na varovanem objektu ob sproženem alarmu.
Zagotavljamo v stalni pripravljenosti intervencijsko ekipo, ki na podlagi znanja in izkušenj ukrepa ob varnostnih dogodkih.

Glede na vrsto varnostnega dogodka ločimo:

  • intervencije zaradi sprožitve tehničnih alarmov
  • intervencije v primeru klica varnostnega osebja
  • intervencije zaradi klica tretje osebe (naročnika, zaposlenega ali druge osebe)
Intervencijsko varovanje je kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja in je povezano z vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja ter prenosom alarmnega signala na varnostno nadzorni center.
Varnostno nadzorni center (VNC) je središče varnostnega sistema. Vanj se stekajo alarmna sporočila iz vseh tehnično varovanih objektov, se jih obdeluje, prikazuje in arhivira. Nadalje se jih sporoča intervencijskim ekipam za ustrezno ukrepanje. Obvešča se tudi odgovorne osebe na varovanih objektih in druge intervencijske službe (policija, gasilska enota, center za obveščanje, inšpekcijske službe, idr.), ki so odgovorne za reševanje incidentov oziroma izrednih dogodkov.
S pogodbenim varnostno nadzornim centrom (PVNC) vam omogočamo neprekinjeno varovanje vašega objekta 24 ur vse dni v letu, kar je tudi osnova za interveniranje v primeru izrednih dogodkov - sprožitvi alarmnega signala. Nudimo vam ustrezno ukrepanje in obveščanje odgovornih oseb ter drugih intervencijskih služb.

Za več informacij pokličite:


03/ 899-2839
03/ 899-2524