Prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk
Prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk opravljajo uniformirani, oboroženi in strokovno usposobljeni varnostniki. Prevozi se opravljajo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk.  

Opravljamo prenose in prevoze varovanih pošiljk 1. razreda, katerega vrednost ne presega 50.000 eurov.

Reference: Skupina Gorenje, Mestna občina Velenje

Za več informacij pokličite:


03 / 899-2839
03/ 899-2524