Pristopna kontrola
Z razvojem tehnologije se pojavlja vse večja potreba po omejevanju dostopa do posameznih prostorov poslovnih zgradb in preprečitev dostopa do njih. Takšne sisteme uporabljamo na splošno za vstope in izstope v varovana območja, npr.  objekte, pisarne, trgovine, banke, letališča, tudi na parkirišča, v garažne hiše, skladišča, itd. 
Pri teh sistemih govorimo o povezavi strojne in programske opreme, katere glavni namen je osebam dovoliti ali preprečiti dostop do določenih objektov in prostorov, ali izhod iz njih.  Dostopi se lahko na željo naročnika dovolijo ali preprečijo trajno ali le v določenih časovnih intervalih.
Sistemi pristopne kontrole so  postali glede na tveganja v poslovnem svetu nujno potrebni. Z njimi se zagotavlja večja varnost ljudi in premoženja kot tudi varnost podatkov in informacij. 

Želite vzpostaviti sistem pristopne kontrole?

Na osnovi predhodnega ogleda in na podlagi ocene tveganja oz. ogrožanja vam naše strokovno tehnično osebje izdela načrt sistema in pripravijo ponudbo za vgradnjo le-tega. Po zaključku montaže vam na vašo željo zagotovimo servisiranje in redno vzdrževanje sistema.

Že imate vzpostavljen sistem pristopne kontrole?

V primeru, da že imate vgrajeno pristopno kontrolo, vam nudimo svetovanje in nadgradnjo, redno servisiranje in vzdrževanje.

Za več informacij pokličite:


03/ 899-2321
03/ 899-2888
03/ 899-2524