Učinkovito planiranje in spremljanje prisotnosti ter odsotnosti vaših zaposlenih.
Glavni namen uporabe sistema za registracijo delovnega časa je evidentiranje prisotnosti in odsotnosti zaposlenih kot tudi enostavnejši obračun osebnih dohodkov. 

Avtonomni terminal s pomočjo brezkontaktne kartice omogoča evidentiranje več različnih dogodkov, izpis ur in ostalih obvestil v zvezi z delovnim procesom zaposlenih. Povezan je z nadzornim računalnikom.
Programski paket v nadzornem računalniku omogoča spremljanje in obdelavo podatkov, ki jih uporabniki beležijo z brezkontaktnimi karticami na avtonomnem terminalu. Ti podatki so osnova za obračun osebnih dohodkov zaposlenih v podjetju. Izračun prisotnosti na delu temelji na urnikih, ki jih lahko poljubno prilagodimo posameznim delovnim skupinam. Tako je tudi delodajalcu na razpolago vrsta poročil, ki dajejo podatke o prisotnosti in odsotnosti zaposlenih z dela.

Želite vzpostaviti sistem registracije delovnega časa?

Obiskali vas bomo in vam svetovali glede vzpostavitve sistema registracije delovnega časa. Zagotavljamo vam servisiranje in redno vzdrževanje sistema.

Že imate vzpostavljeno registracijo delovnega časa?

V primeru, da že imate vzpostavljeno registracijo delovnega časa, vam nudimo svetovanje in nadgradnjo, oddaljeno pomoč, redno servisiranje in vzdrževanje.

Za več informacij pokličite:


03/ 899-2321
03/ 899-2888
03/ 899-2883
03/ 899-2524