Varnostno nadzorni center

24-urno varovanje, 365 dni na leto!

Varnostno nadzorni center (VNC) je središče varnostnega sistema. Vanj se stekajo alarmna sporočila iz vseh tehnično varovanih objektov, se jih obdeluje, prikazuje in arhivira. Nadalje se jih sporoča intervencijskim ekipam za ustrezno ukrepanje. Obvešča se tudi odgovorne osebe na varovanih objektih in druge intervencijske službe (policija, gasilska enota, center za obveščanje, inšpekcijske službe, idr.), ki so odgovorne za reševanje incidentov oziroma izrednih dogodkov. 

S pogodbenim varnostno nadzornim centrom (PVNC) vam omogočamo neprekinjeno varovanje vašega objekta 24 ur dnevno, kar je tudi osnova za interveniranje v primeru izrednih dogodkov - sprožitvi alarmnega signala. Nudimo vam ustrezno ukrepanje in obveščanje odgovornih oseb ter drugih intervencijskih služb.