Video nadzor
Video nadzorni sistemi so nadgradnja klasičnih sistemov varovanja - alarmnih sistemov. Alarmni sistem odžene vlomilca, video nadzor pa ga kasneje pomaga izslediti. Oprema video nadzora je dandanes cenovno dostopna širšemu krogu ljudi. Analogno tehnologijo, ki je bila razširjena pred leti, danes uspešno zamenjuje digitalna. Včasih so bili posnetki shranjeni na video kasetah, danes pa za arhiviranje uporabljamo veliko zmogljivejše digitalne snemalnike. Tudi klasične kamere danes počasi, a vztrajno, zamenjujejo mrežne – IP kamere. 

Pri zahtevnih aplikacijah se poslužujemo zelo zmogljivih visoko resolucijskih dnevno-nočnih kamer. Pri postavitvi video nadzornega sistema moramo dosledno upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 ( Ur.l. RS, št. 94/2007), kjer so opredeljeni pogoji in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb v zvezi s postavitvijo in uporabo video nadzornih sistemov. 

Najpomembnejše smernice pri izvajanju video nadzora:

  • oseba javnega ali zasebnega sektorja mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o izvajanju video nadzora,
  • za uvedbo video nadzora v večstanovanjsko stavbo je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotni solastniški delež,
  • v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov te stavbe in skupni prostori,
  • prepovedano je sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov preko interne ali javne kabelske televizije, interneta ali drugega telekomunikacijskega sredstva,
  • prepovedano je snemati vhode v posamezna stanovanja,
  • izvajanje video nadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov, če tega ni možno doseči z milejšimi sredstvi,
  • zaposleni morajo biti pred pričetkom izvajanja video nadzora o tem pisno obveščeni.

Želite vzpostaviti video nadzorni sistem?

Na osnovi predhodnega ogleda in na podlagi ocene tveganja oz. ogrožanja vam naše strokovno tehnično osebje izdela načrt sistema in pripravijo ponudbo za vgradnjo le-tega. Po zaključku montaže vam na vašo željo zagotovimo servisiranje in redno vzdrževanje sistema.

Že imate vzpostavljen video nadzor?

V primeru, da že imate vzpostavljen video nadzorni sistem, vam omogočimo njegovo nadgradnjo, redno servisiranje in vzdrževanje.

Za več informacij pokličite:


03/ 899-2321
03/ 899-2524